Úterý 27. února 2024
ikona hodiny10. 4. 2022 08:40

Do pěti let chce mít Meopta tisíc lidí ve výzkumu a vývoji

Investujeme miliardu do špičkových technologií

Starší generace si jistě vzpomene – Axomat, Opemus, Magnifax, Meogon, Belar, Flexaret, Admira… Značky kvalitních zvětšovacích přístrojů, objektivů, fotoaparátů a kamer. Jejich společným jmenovatelem je přerovská Meopta. Podnik, který mladší generace patrně nezná a možná i ta starší je přesvědčena, že jako mnoho jiných nepřežil. Omyl. A velký. Nejenže přežil, ale patří ve svém oboru mezi světovou špičku.

Petr Karban Petr Karban autor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Meopta Přerov má v Meoptě světové technologické centrum Foto: Meopta

Meopta, původně pod názvem Optikotechna, byla založena v Přerově v roce 1933 z podnětu Aloise Mazurka, profesora na místní Průmyslové škole. Když v předválečných letech československá armáda hledala kvalitní optiku, padla volba na přerovskou firmu, kterou koupila brněnská Zbrojovka a mohutně do ní investovala. V roce 1945 byla Optikotechna znárodněna a přejmenována na Meoptu. Produkce se zaměřila na zvětšovací přístroje, objektivy, kamery a kinoprojektory, ale také refraktometry, důlní refraktometry, dalekohledy, puškohledy a další sortiment, posilována však byla zejména vojenská výroba. V roce 1989 však přišla o 80% příjmů a nebýt investic česko-amerického podnikatele Paula Rausnitze, je pravděpodobné, že by dopadla jako řada jiných podniků, na které dnes už jen vzpomínáme. Paul firmu stabilizoval a zachránil. Do výrazného zisku ji následně dokázal přivést jeho synovec Gerald s novou generální ředitelkou Alenou Moore. Klíčovou změnou byla orientace na oblast průmyslové optiky.

Meopta – Optika

1 800 zaměstnanců, obrat přesahující 3,5 miliardy korun, 99% produkce na export, trhy ve více než 70 zemích světa všech kontinentů. To je tradiční česká značka Meopta, nadnárodní společnost se závody ve dvou technologicky pokročilých centrech – v České republice a ve Spojených státech amerických. Má devadesátiletou historii, působí v oblasti optickoprůmyslových řešení a průmyslových aplikací, například pro polovodičový průmysl či zdravotnictví. Mohutně investuje do technoogického zázemí a do pěti let chce mít až 1 000 zaměstnanců v oblasti výzkumu.

Česká firma s americkým přízvukem

Po Přerově se začínalo šeptem i nahlas říkat, že Meopta končí a stěhuje se do Číny. „Možná za to mohlo propuštění, ke kterému jsme museli sáhnout. Firmu jsme museli otočit o 180 stupňů a výrazně se zaměřit na efektivitu. Propustili jsme pět set lidí, ale tržby jsme navýšili o čtyřicet procent. Místo výrobků pro koncové spotřebitele se firma dnes zaměřuje na oblast průmyslové optiky. Změnit něco, co zde bylo 90 let, bylo a je pro řadu lidí těžko pochopitelné. Díky tomu a mohutným investicím do technologií dnes patříme mezi světovou špičku a můžeme navrhovat, konstruovat, testovat a vyrábět optické systémy v nejvyšší kvalitě a přesnosti pro největší světové firmy,“ říká Alena Moore, česká top manažerka, která se věnuje strategickému a krizovému řízení. Má zkušenosti z exekutivy z USA, Japonska, Norska, Číny, Indie i Irska. Po návratu do Česka pracovala pro Siemens, ale jak sama říká, korporace nejsou úplně její svět. Právě ona nastoupila v roce 2020 na pozici generální ředitelky Meopty s cílem uskutečnit vize, které s Geraldem již nějaký čas připravovala. „Paul věděl, že minulost se nevrátí, ale držel se stále produktů pro koncové zákazníky. Firma občas měla i zajímavé poptávky a příležitosti, ale ve světě, jak funguje dnes, nemůžete na poptávku reagovat za půl roku. Byl to obrovsky neefektivní podnik, nepružný, neměl potřebnou procesní kvalitu, a to dnes zákazníci z USA, Izraele, Japonska či Jižní Koreje neakceptují. Proto nám začínali i stávající zákazníci postupně odcházet.“ Společnost pod novým vedením tak nabrala úplně jiný směr. Gerald dobře věděl, že změnit se musí doslova vše, včetně zaměření výroby celé společnosti. „Už v minulé dekádě jsme proto pracovali na nových byznys plánech a na změnách, které v roce 2020 skutečně přišly. Jednoznačným cílem byl a je polovodičový průmysl, což je dnes obrovský boom. Výroba pro koncové zákazníky dnes tvoří pouze deset procent, a je to spíš takový marketing pro udržení značky, v tom funguje výborně. Živí nás byznys pro firmy, které vyrábějí složité přístroje, v nichž jsou nezbytnou součástí naše optomechanické prvky.“

Foto: Meopta Alena Moore – s Geraldem a Davidem Rausnitzovými vede Meoptu cestou excelentní technologické firmy Foto: Meopta

Budoucnost je dnes

Nový směr Meopty má velmi racionální základ – polovodičový průmysl je patrně nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví, které doslova každým dnem posunuje fyzikální meze výroby. Před deseti lety se za hranici miniaturizace čipů považovala hranice třiceti mikronů, dnes se výroba pohybuje de facto již na úrovni molekulární fyziky a jednotek mikronů. Jestliže tradiční přesné strojírenství pracuje s přesností setin milimetrů, Meopta pracuje s přesností mikronů. Jen pro představu, ten rozdíl je takový, jako kdyby lidský vlas měl sílu takřka deset centimetrů. Svět Meopty, podniku v malém moravském městě Přerov, je takové hi-tech úrovně, že přirovnání k malému Silicon Valley není ani trochu nabubřelé. Odpovídá to trendu změny, nesoustředit se na koncový trh, ale na nejpokročilejší průmyslová řešení. „Jsme dodavatelem největších světových firem, pro které vyvíjíme inovativní technologie. Nepotřebujeme mít finální produkt, ale technologické řešení či inovaci, která je součástí těchto celků. Pokud se stanete nepostradatelným pro největší hráče a můžete nabídnout něco, co je technologicky posouvá vpřed, můžete z toho těžit. To je současná Meopta. Vývoj nových řešení v tomto segmentu se ale počítá na léta, jen od prototypu k sériové výrobě to trvá v průměru čtyři roky. Precizní proto musí být nejen samotná výroba, ale celá firma, procesy, řízení. Pro úspěch nestačí mít jen kvalitní produkt, musíte mít kvalitní naprosto všechno, vývoj, logistiku, personalistiku, obchod… Firma musí být sehraná jako symfonický orchestr a fungovat jako jeden tým. To všechno je nezbytná podmínka toho, aby mohla zákazníkům nabídnout to, co chtějí a dodat jim to tehdy a tam, kam si řeknou,“ vysvětluje Alena Moore.

Výrobu musí hnát vpřed výzkum

Meopta se vydala novým směrem, ale díky němu zůstala pro českou veřejnost téměř neviditelná. Paradoxně začíná být mnohem známější ve světě. „Konkurovat nám mohou pouhé dvě firmy, jedna je v Americe, jedna v Evropě. Oproti nám jsou extrémně efektivní, štíhlé, fungující na plné obrátky. My teprve startujeme, ale to je i jistá výhoda. Jsme takový velký startup. V našich lidech se špičkovými schopnostmi a zkušenostmi máme zlaté vejce. Dřív se tu jejich talentem mrhalo. Dnes děláme byznys třetího tisíciletí, už nejsme žádný low cost label. Jednoduchou výrobu jsme vyčlenili a soustředíme se pouze na hi-tech výrobu. Jenom tím máme najednou třikrát vyšší výrobní kapacitu. Ale není to jen o výrobě. Nedávno jsem navštívila holandskou společnost ASML, které dodáváme. Jejich produkt se bez našich částí neobejde, ale ten rozdíl ve fungování firem je šokující. A máme to kousek za hranicemi. Meopta má ve výzkumu a vývoji z celkového počtu osmnácti set zaměstnanců asi dvě stě lidí, ASML má dvacet tisíc zaměstnanců, patnáct tisíc z nich je výzkum a vývoj a je to jeden kampus uprostřed továrny. To je nesmírně důležité, aby výzkum a vývoj byly součástí výroby, ne někde detašované. Takto já chci transformovat Meoptu,“ zamýšlí se Alena Moore.

Klíčem je kvalitní školství a výzkum

Úroveň vzdělávání a investice do výzkumu, to jsou pro Meoptu zásadní témata. „Československo vždy byla technologická velmoc a úroveň technického myšlení lidí zde byla mimořádná. Těžíme z toho v podstatě dodnes. Pro Českou republiku je zásadní, aby více investovala do kvalitního školství. Místo podpory jednoduchých montoven je důležité se zaměřit na podporu výroby s vysokou přidanou hodnotou a maximálně podporovat vědu a výzkum. Jen díky tomu jsme schopni dosáhnout budoucí prosperity. V Meoptě, která má dnes osmnáct set pracovníků, chci mít do pěti let ve výzkumu tisíc lidí. Ano, jsou to náklady, ale je to naše budoucnost. Zákazníci ze světové špičky nás ženou stále dopředu. A náš vlastní výzkum a vývoj, to je mozek, který pohání výrobu i celou firmu vpřed. Nabíráme lidi z celého světa, nabízíme jim nadstandardní podmínky i bydlení. Špičková globální technologická firma dnes nemůže jít jinou cestou,“ loučí se Alena Moore.

Meopta měla štěstí, o kterém si desítky jiných kdysi slavných českých značek mohou nechat jen zdát – na historických kompetencích a schopnostech českých lidí i hlav dokázala někdejší hvězda ekonomiky RVHP vyrůst v globálního technologického lídra. Zaslouží si, aby se o něm vědělo.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Staňte se lídrem transformace české veřejné správy

Občané chtějí moderní veřejné služby poskytované v listinné, ale...

„Uvědomujeme si, že pro oba sektory mohou být...

Pohled z praxe
OZP přispívá na prevenci nejvyšší částkou na jednoho pojištěnce

OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových...

Významnou součástí služeb pro pojištěnce OZP je Asistenční...

Jedním z pilířů zdravotních programů OZP je prevence a...

OZP přinesla na český trh zdravotního pojištění už...

Novinkou roku 2024 je možnost využít kredity na...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...