Středa 17. července 2024
ikona hodiny18. 12. 2020 08:26

Wienerberger e4 dům: Nejlepší domov pro třetí tisíciletí

4. prosince byl v Újezdu u Průhonic úspěšně zkolaudován a soukromému investorovi Karlu Vlčkovi předán vůbec první vzorový e4 dům v České republice. Úspěšně tak byla zakončena stavba vzorového domu programu Wienerberger e4 dům, která odstartovala 12. dubna 2019. Stavba, kterou společnost Wienerberger představuje koncept výstavby zdravých cihlových rodinných domů pro třetí tisícletí.

Petr Karban Petr Karban autor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: archiv Wienerberger První vzorový e4 dům v České republice Foto: archiv Wienerberger

Zmíněný program je praktickým důkazem toho, jak se v moderní výrobě mohou uplatňovat environmentální trendy. Ale nejen to, je i důkazem toho, že takový přístup může jít naproti přáním zákazníků a přizpůsobovat produkty i služby jejich nejnáročnějším požadavkům, ba dokonce takové požadavky i nově utvářet. e4 domy splňují všechny moderní nároky na bydlení a životní styl nejen pro současnost, ale jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly nárokům i v následujících desetiletích.

Tyto domy vynikají nejen skvělými tepelně-izolačními parametry, které vycházejí z vlastností cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach, ale především odpovídají i současnému pohledu na zdravé bydlení, což se netýká jen samotné stavby, ale i jejího okolí. „Dokončením prvního e4 domu v České republice jsme odstartovali projekt regenerace. Nejde pouze o dům, hledáme řešení bydlení zdravého pro rodinu i planetu, hledáme zdravý dům uprostřed živé zahrady, zdravé bydlení ve zdravé krajině,“ říká jednatel české pobočky společnosti Wienerberger Luděk Bárta.

Pro e4 domy je při zachování cenové dostupnosti charakteristická především rovnováha mezi ekonomickými, energetickými, ekologickými i estetickými standardy, přičemž mnohé z nich program Wienerberger e4 dům v Česku poprvé vůbec definuje. Samozřejmostí je, že e4 domy plně vyhovují náročným požadavkům směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov platné od roku 2020.

Principy e4 domů

Ekonomické      

Stavba rodinného domu z keramických stavebních materiálů představuje na soudobém realitním trhu dostupnou a dlouhodobě výhodnou investici.

Energeticky efektivní 

Dům e4, především díky tepelné akumulaci a skvělým izolačním vlastnostem keramických materiálů, snižuje celkové energetické nároky a zabezpečuje tepelnou pohodu uvnitř stavby v zimě i v létě.

Ekologické a zdravé      

Dům e4 je postaven z přírodních surovin, minimalizuje dopady na životní prostředí a zodpovědně hospodaří s přírodními zdroji. Přírodní keramické materiály nevylučují žádné škodlivé látky a mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti.

Estetické           

Domov dle konceptu e4 zajištuje vysokou úroveň bydlení z hlediska zdraví, pohodlí, bezpečí i estetiky.

Program s širokou podporou

„Kolaudace prvního vzorového e4 domu je důkazem, že náš program funguje. A pro nás je i závazkem. Chceme jej dále rozšiřovat a neustále přemýšlíme o tom, jak usnadnit investorům komunikaci s projektanty i úřady. e4 dům nás zkrátka baví a věřím, že bude bavit nejen své první majitele,“ říká jednatel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek. A nutno říci, že e4 dům má pro to, aby své majitele bavil, všechny předpoklady. Nejde pouze o volný koncept, realizace e4 domu má jasná a závazná pravidla i obsáhlý výčet doporučení. Žádné z nich není samoúčelné – pokud je investor dodrží, může se spolehnout, že získá nejen nejvyšší možnou dostupnou kvalitu bydlení ve všech ohledech, ale také velkorysou podporu Programu Wienerberger e4 dům. „Program chce usnadnit investorům celou výstavbu e4 domu, nabízí jak certifikované e4 projektanty, tak certifikované stavební firmy, s nimiž garantujeme termíny dokončení i cenu domu. Navíc pro všechny, kteří e4 dům staví, ať již dodavatelsky či svépomocí, jsou k dispozici takové služby, jakými jsou přednostní dodávky cihel Porotherm a pálených tašek Tondach, odborné zakládání stavby, nezávislá kontrola stavby, služby orientované na podporu přímo na stavbě a nově již také pomoc s vyřízením dotace,“ vypočítává manažer programu Wienerberger e4 dům Daniel Uskokovič.

Základní pravidla pro e4 dům

Vždy se musí jednat o novostavbu rodinného domu na území ČR, která splňuje všechny požadavky platných norem. Zvoleny musí být materiály Porotherm a šikmá střecha Tondach, případně plochá střecha s využitím těžkého stropu Porotherm, respektovány musejí být všechny konstrukční detaily těchto prvků. Podmínkou je také jednovrstvé zdivo a obálka budovy musí být navržena dle požadavků na domy s téměř nulovou spotřebou energie a snížením neobnovitelné primární energie. Přípravu teplé vody zajišťuje zásobníkový ohřívač vody s řízeným systémem cirkulace, výměnu vzduchu pak přirozené, hybridní nebo řízené větráním. Musí být také zajištěna retence nebo akumulace dešťové vody na pozemku a její využití stejně jako prostor pro umístění košů pro tříděný odpad.

Stavějte moderně, účelně...

Jednovrstvé zdivo, na němž jsou e4 domy založeny, je s využitím moderních stavebních materiálů návratem k jednoduchosti při zachování všech požadovaných vlastností. A je nejen trendy řešením, ale také řešením technologicky správným. „Na dům se pohlíží jako na objekt, který stavíme i pro další generace. Proto stále vítězí konzervativnější volba, a tou je cihla. Dnes správně keramická tvárnice, kterou pro splnění náročných tepelně technických požadavků vyplňuje třeba minerální vata. Vzniká tak jednovrstvé zdivo, které má skvělé akumulační i tepelně izolační vlastnosti,“ poznamenává na adresu jednovrstvého zdění architekt Jan Jakub Tesař, který působí na ČVUT. Cihelné bloky Porotherm T Profi jsou pro jednovrstvé zdivo přímo stvořeny, jsou extrémně energeticky úsporné díky svým vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem. Zabraňují častým výkyvům teplot, a to i bez dodatečné tepelné izolace fasády nebo klimatizačních a větracích systémů. Výrazně snižují spotřebu energie na vytápění nebo chlazení. Zdění je rychlé, pohodlné a jednoduché, vhodné i pro výstavbu svépomocí. „Jednovrstvé zdivo navíc eliminuje možná rizika nezvládnutých technologických postupů a má prokázanou životnost minimálně 150 let. Výborně odolává mechanickému poškození i běžným fyzikálním, chemickým i biologickým vlivům okolního prostředí,“ říká Daniel Uskokovič. Zkrátka, rodinné domy a byty postavené z cihelných bloků jsou investicí s rostoucí hodnotou. Vše umocňuje střecha, koruna domu. Kvalitní střecha ze skládané krytiny musí být především správně větraná – větrací průřezy jsou přesně dané a pokud se nedodrží, životnost střechy prudce klesá, třeba i na desetinu. Střechu přitom neurčuje pouze sklon, to je jen jeden z parametrů, roli hraje i místo stavby, výška budovy, členitost, konstrukce… I proto je dnes standardem dodávat kompletní řešení, ne pouze tašky. Trendem je totiž snižující se sklon střech, což klade nároky především na doplňkovou hydroizolační vrstvu. Nevyplatí se ji podceňovat. Jistotu je právě Tondach. „Pálená taška je tu tisíce let a přitom je nepřekonaná. Nabízíme prvotřídní kvalitu a komplexní řešení, naše střechy disponují nejen výbornými energetickými a izolačními parametry, ale také vysokou odolností vůči vnějším vlivům, barevnou i tvarovou stálostí, dlouhověkostí. To je přednost střechy z keramiky, na rozdíl od jiných povrchů nedegraduje. A umíme i design. Tondach je zkrátka klasika, která dokáže splnit přání každého, kdo si kupuje střechu – totiž aby se mu líbila za desítky let stejně, jako se mu líbí dnes, slibuje Jan Minář, brand manager značky.

…a hlavně zdravě

Cihelné zdivo neobsahuje látky znečišťující ovzduší interiéru, a proto nevyvolává žádné zdravotní komplikace. Jednovrstvé cihelné stěny díky své prodyšnosti přirozeným způsobem regulují vlhkost v místnosti. Proto je v cihlových domech kvalitní vnitřní prostředí, které nevyžaduje nákladné mechanické ventilační systémy pro odvod přebytečné vlhkosti vzduchu. To nejsou marketingové slogany, ale závěry studie Zdravý domov, která byla vypracována v roce 2019 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, laboratoří Centra zdraví a životního prostředí. Jejím cílem bylo popsat zátěž vnitřního prostředí cihlového rodinného domu od dokončení hrubé stavby přes úpravy a stěhování až po období zabydlení a běžný provoz všech místností. Prokázala, že bydlení v budově z cihelných materiálů odpovídá požadavkům na zdravé bydlení. Její výsledky se opírají o měření kvality vnitřního prostředí v rodinném referenčním domě. Šlo o měření organických látek ve třech fázích stavby a kontinuální měření mikroklima domu. Všechny dosavadní výzkumy a odborné práce provedené na úrovni evropských států v posledních letech se totiž shodují v tom, že pro zdravé prostředí v interiéru je nejdůležitější dodržet pět faktorů: správnou vlhkost vzduchu, komfortní vnitřní teplotu vzduchu, dostatek čerstvého vzduchu, dostatek přirozeného osvětlení a 5. vhodné podmínky pro spánek. Volbou stavebního materiálu lze ovlivnit všech pět výše uvedených bodů.

Proto odborníci po dobu šesti měsíců v rámci studie v referenčním cihlovém domě sledovali a porovnávali v několika místnostech teplotu a vlhkost vzduchu, koncentraci oxidu uhličitého a prašnost. Odborný posudek zmíněné studie konstatuje ve zkoumaném domě zdravé prostředí – po třech měsících od nastěhování je dům čistý, bez přítomnosti organických látek a odvětraný. Ve vnitřním prostředí se nenacházejí žádné škodlivé látky. Cihla, která je přírodním materiálem, se prokázala jako základní stavební materiál s nízkými až nulovými emisemi organických látek. Zdicí malta Porotherm Profi již druhý den po aplikaci neuvolňuje organické látky, z pěny Porotherm Dryfix se neuvolňují organické látky již měsíc po aplikaci. Hodnoty CO2 a prašnosti byly hluboko pod limitem stanoveným vyhláškou. Prokázalo se, že difuzní vlastnosti keramických cihel skutečně pozitivně přispívají k regulaci vlhkosti vzduchu v domě a difuzně otevřený, dobře provětrávaný střešní systém Tondach pozitivně přispívá nejen k regulaci vlhkosti vzduchu v domě, ale také výrazně omezuje přehřívání obytného podkroví v létě. Cihla, doplněna o rekuperaci, klíčově ovlivnila tepelně-vlhkostní pohodu v domě. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byly naměřeny v normách osobního komfortu. Referenční dům také s výraznou rezervou splňuje akustické požadavky stanovené normou. Závěry studie jsou jednoznačné.

Sečteno a podtrženo, Wienerberger e4 dům je nový standard skutečně zdravého, ekonomicky výhodného, energeticky úsporného, ekologicky šetrného a esteticky jedinečného domova pro třetí tisíciletí. Domova skvělého pro rodinu i planetu.

Články autora Petr Karban

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Aktuality
Sponzoringový program pro místní komunity

Holcim Česko dlouhodobě přispívá do rozvoje svého okolí...

Uzávěrka přihlášek do programu je 1. září 2024,...