×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Setkání výrobních firem – Bechyně 2022

První krok transformace: Změňme sami sebe

Pochopili jsme, že nezměníme svět, pochopili jme, že nezměníme Česko. Ale řekli jsme si, že můžeme změnit sami sebe a možná Brno. To řekl v úvodu setkání výrobních firem, které se uskutečnilo v úterý 14. června v Bechyni Ladislav Chodák, předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno.

Foto: Aleš Funke Petr Karban ikona hodiny15. 6. 2022 07:40
Foto: Aleš Funke Odpolední panel – Ondřej Profant (Ministerstvo pro místní rozvoj), Stanislav Kouba (Ministerstvo financí) a Tomáš Vrbík (Ministerstvo dopravy) Foto: Aleš Funke

Odpověděl tak na otázku, kde brněnská Komora našla impuls ke své současné dynamické, aktivní podobě a řadě konkrétních aktivit, jimiž se snaží podporovat podnikatelské prostředí jihomoravské metropole. Právě ta totiž přeje mladým oborům, založeným na technologiích a inovacích. A brněnské i jihomoravské firmy jsou stále více vidět i ve světové konkurenci.

Lidé jsou kapitál, ne zdroje

Většina majitelů podniků se podepíše pod větu, že lidé, zaměstnanci, spolupracovníci, jsou největším bohatstvím jejich podniků. Pouze menšina se tak ale skutečně chová. Praxe přitom ukazuje, že při správném nastavení – majitele i podniku – lze i při přehřátém trhu práce, který v Česku dlouhodobě máme, mít dostatek kvalitních a loajálních zaměstnanců. A dokonce dlouhodobě. To kouzlo je v tom budovat týmy s atmosférou otevřenosti, pospolitosti, důvěry. Týmy, v nichž všichni táhnou za jeden provaz a vidí smysl své práce. Právě lidé byli hlavním tématem dopoledního panelu, v němž vede sebe zasedli manažeři a majitelé firem spolu s experty na transformaci a personalistiku

Předmětem mnoha diskusí jsou priority mladší generace. Diskutující se shodli, že je nelze zcela paušalizovat, liší se v závislosti na sociální vyspělosti a vzdělanosti. Obecně lze ale přece jen říci, že nastupující generace akcentuje vedle mzdy i celou škálu jiných hodnot. Vedle smyslu svého konání a vybalancování soukromého a pracovního života je to možnost seberealizace, společenská odpovědnost firem, jejich angažovanost a vnitřní atmosféra. S čímž na jedné straně koresponduje a na druhé kontrastuje nižší ochota pracovat i nižší ochota převzít odpovědnost. Což z praxe potvrdil jako jistý znak doby právě Adam Liška.

Popsaná situace se ale jeví výhodou především pro menší firmy a pro firmy, které místo na trhu hledají s vlastním finálním produktem či řešením. Korporátní kultura a atmosféra v současné podobě totiž pro mladou generaci možná ztrácejí trochu přitažlivost.

Kulturu musí mít i stát

Odpolední panel byl za účasti náměstků tří ministrů zaměřen více do české budoucnosti – svůj pohled na dluhy i priority svých resortů zástupcům výrobních firem nabídli za Ministerstvo financí Stanislav Kouba, za Ministerstvo pro místní rozvoj Ondřej profant a za Ministerstvo dopravy Tomáš Vrbík. Lze jen s lítostí zmínit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu na pozvání do diskuse nereagovalo. Ze slov přítomných zástupců exekutivy lze přesto poskládat obraz nejbližší budoucnosti: Priority resortů jsou bezesporu zřejmé, otázkou je, nakolik v současné složité situaci zbude prostor je naplnit.

Dopravní infrastruktura je absolutně závislá na zdrojích, které sice v tuto chvíli jsou, ale rozpočtový výhled příliš optimismu nenabízí. Dálniční síť, vysokorychlostní železnice, infrastruktura pro čistou mobilitu, elektrifikace železnice a přechod na střídavou trakci, to vše jsou projekty, které v součtu představují investice v řádech tisíců miliard, „Možnosti financování jsou v zásadě pouze tři: Naše vlastní rozpočty, evropské zdroje a privátní investice. Neumím si představit, že bychom to mohli zvládnout bez účasti soukromých zdrojů. A současně jsem přesvědčen, že tyto investice snesou i rozumnou míru zadlužení, protože tyto projekty jsou nezbytné pro naši konkurenceschopnost,“ poznamenal Tomáš Vrbík. S čímž v zásadě souhlasil i Stanislav Kouba, když deklaroval závazek vlády z programového prohlášení nezvyšovat celkovou daňovou kvótu. Což při současném závazku konsolidovat veřejné rozpočty klade na příští rozpočty extrémní nároky.

V lecčems může pomoci digitalizace, kterou má ve stávající vládě v gesci právě Ministerstvo pro místní rozvoj. „Už to je posun proti minulosti, kdy digitalizace byla v gesci jednoho z odborů Ministerstva vnitra a nebyla skutečnou prioritou. My chceme ideálně od ledna 2023 mít státní agenturu pro digitalizaci, fungující na podobném principu a podobně efektivně jako Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ale to je jen první krok. Ke skutečné digitalizaci nedojde bez změny kultury, bez toho, aby si státní správa uvědomila, že je službou. A to je cesta, která nebude jednoduchá,“  přiznal Ondřej Profant.

Bezděky tak v odstupu několika hodin navázal na úvodní slova Ladislava Chodáka a dopolední panel – chceme-li skutečnou transformaci ekonomiky a společnosti musíme začít u sebe. Kulturu má mít firma i stát.

(Setkání spolupořádali COT group a Legal Crew s podporou HK ČR, ČSOB a dalších partnerů.)

Nejnovější články

Aktivity HK ČR
Vybrat si správnou práci je výhra pro všechny

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu...

KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat...

Trendy
Usměvavou recepční stroj ve všech směrech nenahradí

Dobrým příkladem technologií, které před nedávnem ohlásily nástup...

Moderní kancelářské budovy a její recepce se také...

V čem technologie v budovách přinášejí neocenitelnou pomoc,...

To, co platí ve vztahu technologie vs. člověk...

Expertní pohled
Klíčem k obnovení rovnováhy v retailu je redistribuce

Koronavirová pandemie a s ní spojené dlouhé čekací...

Až do vypuknutí pandemie koronaviru využívali obchodníci k...

Po více než roce striktních opatření se situace...

Ukazuje se, že stávající objednávkové a predikční systémy...

Nejnovější Události

Videa & Podcasty
MSV: Firmy budou v reakci na růst cen energií hledat úspory

„V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, který považujeme za...

„Letošní velmi náročný rok ukazuje z pohledu udržitelnosti...

FČOK provedla v uplynulých týdnech průzkum mezi svými...

Rozsáhlý průzkum, který se zaměřil na reakci českých...

Události
Jak je to s pracovními příležitostmi ve stavebnictví?

Firmy podnikající ve stavebnictví musejí teď více než...

11. ročník veletrhu práce Profesia days se bude...

Návštěvníci budou moci načerpat informace o všem důležitém,...

Události
Veletrh představí inovativní technologie a stovky firem z 24 zemí světa

Letošní 63. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), který...

Na veletrhu bude připraven i doprovodný program od...